Heb ik een burn-out?


Definitie Burn-out

 

Er is sprake van Burn-out als voldaan is aan alle drie onderstaande criteria:

1. Ten minste drie van de volgende burnout symptomen zijn aanwezig:

 • moeheid (uitgeput zijn)
 • gestoorde of onrustige slaap
 • hyperventilatie
 • prikkelbaarheid
 • niet tegen drukte/herrie kunnen
 • emotionele labiliteit
 • piekeren
 • opgejaagd voelen
 • concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid

2. Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering schiet tekort; de persoon kan het niet meer aan en heeft het gevoel de grip te verliezen.

3. Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.

Kwetsbaarheden

 

Bepaalde persoonlijkheidseigenschappen kunnen je kwetsbaarder maken voor een Burn-out.

Het is belangrijk dat je deze van jezelf kent en goed voor jezelf leert zorgen.

Enkele van deze eigenschappen zijn:

 • Perfectionisme;
 • Prestatiegerichtheid;
 • Veel van jezelf ‘moeten’;
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Grote betrokkenheid bij gezin of werk;
 • Streven naar waardering van anderen;
 • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor zichzelf opkomen;
 • Moeilijk steun/hulp kunnen vragen en/of aannemen;
 • Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven.